Privacyverklaring

Timmer- en onderhoudsbedrijf H. Oort verzamelt persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Onze contactgegevens staan hieronder.

Contactgegevens:
info@henkoort.eu, info@timmerbedrijfdrachten.nl
0512-522210, 06 – 248 17 415

Bedrijfsgegevens:
Timmer- en onderhoudsbedrijf H. Oort

Bezoekadres:
Pyriet 7
9207 GK Drachten
Bezoek alleen op afspraak!

Postadres:
Pyriet 7
9207 GK Drachten
Alleen voor poststukken

Website: https://henkoort.eu, https://timmerbedrijfdrachten.nl
KVK: 01115777
BTW-nummer:NL002003555B87

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de site van Autoriteit Persoonsgegevens:

Welke gegevens worden verzameld
De volgende gegevens worden verzameld: naam, e-mailadres, adres van je website, IP-adres, datum en tijd.

Afhankelijk van de manier waarop uw contact met ons verloopt worden de hierboven opgesomde gegevens verzameld. Dit kunnen alle opgesomde gegevens of een deel daarvan zijn. Daarnaast kunt u er voor kiezen om aanvullende gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Contact
Door het verstrekken van uw gegevens, stelt u ons in de gelegenheid om contact met u op te nemen.

Dienstverlening
Voor onze dienstverlening moeten wij bepaalde gegevens opnemen in onze administratie. U kunt hierbij denken aan de wettelijke eisen met betrekking tot belastingplicht.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen Timmer- en onderhoudsbedrijf H. Oort heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is formeel en strikt geregeld. Wij passen technieken toe zoals twee factor authenticatie en versleuteling om de toegang tot door ons bewaarde persoonsgegevens te beveiligen.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens (in principe enkel) wanneer wij daarvoor toestemming van u hebben ontvangen. Het kan voorkomen dat uw opdracht door een derde partij verwerkt moet worden. Dit gebeurt pas wanneer er een overeenkomst is ontstaan/gesloten met betrekking tot onze dienstverlening.

Opslag van persoonsgegevens

Opslag gegevens via onze websites

Server / website
Persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van onze leverancier. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met deze leverancier. Wij delen geen persoonsgegevens met onze leverancier tenzij dit noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening aan u. Een voorbeeld is een technische vraag (bijvoorbeeld over een foutmelding bij de verzending van e-mail).

E-mail
E-mails worden bewaard op de server van onze leverancier. Daarnaast worden berichten gelezen en (deels) opgeslagen op beveiligde/versleutelde werkplekken en beveiligde/versleutelde tablets en mobiele telefoons.

Opslag gegevens in andere systemen

Apparatuur Timmer- en onderhoudsbedrijf H. Oort
Onze administratie wordt verwerkt en opgeslagen op apparatuur van Timmer- en onderhoudsbedrijf H. Oort.

Back-up van (persoons)gegevens
Back-ups van persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen in de cloud bij een leverancier. Deze back-ups zijn voorzien van een geheime sleutel die bij ons en onze leverancier bekend is. Zonder deze sleutel is het niet mogelijk om de back-up in te zien.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw gegevens in principe voor altijd. Mocht u uw gegevens niet langer op willen slaan binnen onze systemen of die van onze leverancier, dan kunt u daarvoor contact opnemen. Wij verwijderen dan deze gegevens tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. In veel gevallen is er een wettelijke bewaarplicht. Wij zullen in dergelijke gevallen in ons systeem opnemen dat uw gegevens bij het verstrijken van deze bewaarplicht vernietigd zullen worden.

Cookies, sociale media en advertenties
Wij gebruiken strikt functionele cookies. Dit betekent dat wij door middel van cookies geen persoonsgegevens verzamelen of daaraan kunnen koppelen. Wel kunnen specifieke gegevens bewaard worden in cookies of logbetanden die gekoppeld kunnen worden aan gegevens die u bewust invoert. Bijvoorbeeld bij het achterlaten van een reactie. Het gaat hier om functionele cookies die nodig zijn voor de werking van het desbetreffende datatransmissie.

Wij maken geen gebruik van koppelingen met sociale media. Het kan incidenteel voorkomen dat er een link gemaakt wordt in een artikel. Het doel is niet om persoonsgegevens te verzamelen. Wel kunnen gegevens door een social media site of dienst bewaard worden; hiervoor heeft u reeds een overeenkomst met deze social media website of dienst. Het privacybeleid van dergelijke sites ligt buiten onze invloedssfeer. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om in principe geen koppelingen met social media te gebruiken.

Eventuele advertenties kunnen leiden tot systemen die buiten onze invloedssfeer liggen. Om die reden zijn wij terughoudend met advertenties. Het kan gebeuren dat uw IP-adres op wordt geslagen en gebruikt wordt door dergelijke systemen. Ons advies is om niet op reclame-uitingen te klikken, tenzij u hier gebruik van wilt maken en rekening houdt met het feit dat persoonsgegevens binnen dergelijke systemen op worden geslagen.

Wetgeving
De privacywetgeving brengt verschillende rechten met zich mee voor jullie als lezers van mijn blog.

Inzage, rectificatie of wissen
U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij over u verzamelen. U kunt contact met ons opnemen om deze gegevens in te zien, aan te laten passen (rectificatie) en te verwijderen (recht om vergeten te worden).

Bezwaar maken tegen verwerking
U kunt bezwaar maken om uw gegevens te verwerken.
In principe verwerken wij uw gegevens niet zolang u geen contact met ons opneemt of persoonsgegevens verstrekt.

Recht op intrekken toestemming
U kunt altijd uw eerder verstrekte toestemming om uw gegevens te verwerken intrekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Klachten
Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens u niet op de juiste manier gaan, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht er volgens u iets niet in orde zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. Wij zijn voornemens om eventuele problemen op een nette manier op te lossen.